Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Definicje Ryzyko (ang. Risk) – potencjalne przyszłe zdarzenie, które może mieć negatywny wpływ projekt. Czasami można się spotkać z definicją, że jest to zdarzenie zarówno negatywne jak i pozytywne, ale nie jest to zbyt intuicyjne nazywać pozytywne zdarzenie ryzykiem, więc zostaniemy tu przy definicji negatywnej. Problem (ang. Issue) – problem, który wystąpił w projekcie i którym należy się zająć. Różnica między ryzykiem a problemem jest taka, że ryzyko, to zdarzenie przyszłe, które jeszcze nie wystąpiło, a problem już wystąpił. Ryzyko, które wystąpiło, […]

Przeczytaj