Akronimy do zapamiętania

Blog o zarządzaniu ludźmi i projektami IT

Akronimy do zapamiętania

Akronimy

Akronim, czyli skrót wyrazu lub wyrażenia, używany jest coraz częściej w nieformalnej mowie pisanej w firmach zwłaszcza w komunikatorach do rozmów grupowych. Jest wiele akronimów uniwersalnych, ale każda branża i specjalizacja ma też mnóstwo swoich specyficznych dla tej branży/specjalizacji. Choć nie sposób znać wszystkie akronimy, to warto znać te podstawowe, by w trakcie rozmowy nie musieć pytać drugiej strony co ona ma na myśli czy nie musieć szukać w internecie właściwego rozwinięcia. Jak ktoś ma anglojęzycznego klienta, to zauważy, że chętnie korzystają oni z akronimów w codziennej nieformalnej komunikacji. Poniżej jest zbiór wybranych popularnych akronimów uniwersalnych i biznesowych, które mogą być przydatne menedżerowi. Ich kolejność jest przypadkowa.

Akronimy uniwersalne

AFAIK – as far as I know

BTW – by the way

NP – no problem

THX – thanks

IMO – in my opinion

IMHO – in my humble opinion

EOD – end of day

EOF – end of week

OMG – oh my god

TIA – thanks in advance

ASAP – as soon as possible

BTW – by the way

FYI – for your information

NRN – no reply necessary

YTC – yet to confirm

PFA – please find attached

EOT – end of topic, end of thread

OT – off topic

TYT – take your time

Akronimy biznesowe

WFH – working from home

OT – overtime

OOO – out of office

ETA – estimated time of arrival (oczekiwana data na kiedy wykonane będzie dane zadanie)

ETD – estimated time of delivery

TBC – to be confirmed, to be completed

TBD – to be defined, to be delivered

COB – close of business (określenie końca dnia roboczego, czyli momentu, gdy większość osób wychodzi z pracy)

NDA – non-disclosure agreement

RFP – request for proposal (zapytanie ofertowe, odpowiedzią na nie powinna być wiążąca oferta handlowa)

RFI – request for information (zapytanie informacyjne, odpowiedzią na nie powinna być niewiążąca oferta)

KPI – key performance indicators

SLA – service level agreement

BAU – business as usual (dotyczący codziennej pracy operacyjnej biznesu)

FTE – full time equivalent (odpowiednik całego etatu, wykorzystywany przy szacowaniu pracochłonności, dwie osoby na pół etatu dają 1 FTE)

FOC – free of cost, free of charge

POC – proof of concept (prototyp potwierdzający lub obalający jakąś tezę)

R&D – research and development

SOW – statement of work (definicja zakresu projektu)

BRD – business requirements document

FS – functional specification

WBS – work breakdown structure

BCM – business continuity management

DR  – disaster recovery

TOIL – time off in lieu (czas wolny odbierany za pracę w nadgodzinach)

Qty – quantity

QA – quality assurance

TCO – total cost of ownership

ROI – return on investment

CAPEX – capital expenditures

OPEX – operational expenditures

FX – foreign exchange

P&L – profit and loss

TTM – trailing twelve months

USP – unique selling proposition

IAM – in a meeting

SME – subject matter expert