Po co robić test osobowości

Blog o zarządzaniu ludźmi i projektami IT

Po co robić test osobowości

personality types

Testy osobowości to testy, które starają się określić profil psychologiczny osoby na podstawie szeregu pytań dotyczących jej preferowanych zachowań w różnych sytuacjach. Nie ma osobowości lepszych lub gorszych, bo każda z nich ma inne mocne i słabe strony, które sprawdzają się inaczej w różnych rolach i sytuacjach. Poniżej kilka powodów dlaczego warto zrobić sobie taki test.

Planuj karierę w oparciu o swoje silne strony

Znajomość swojego profilu daje menedżerowi informację o jego mocnych stronach. Swoją karierę warto oprzeć o rozwój silnych stron, bo tam będą największe rezultaty w stosunku do włożonej pracy. Nie chodzi o to, by całkowicie ignorować rozwój słabych stron, ale by dokonywać wyborów dotyczących ról i stanowisk według tego, w czym już jesteśmy bądź możemy być mocni.

Znaj swoje słabe strony

Menedżer to rola, która wymaga zachowań specyficznych dla wielu różnych profilów osobowościowych. Jednocześnie trzeba być osobą decyzyjną, umieć planować, mieć umiejętności analityczne i rozumieć finanse, a z drugiej strony trzeba bardzo dobrze się komunikować, umieć budować relacje z zespołem, rozwiązywać konflikty i budować sieci kontaktów. Często te umiejętności należą do przeciwnych typów osobowości. Oznacza to, że menedżerowie z jednym dominującym typem osobowości mogą zaniedbywać pewne działania wynikające z ich przeciwnego typu. Dla przykładu menedżer analityczny i skupiony na procesach może zapominać, by regularnie rozmawiać z ludźmi, którymi zarządza, może mieć słabą siłę polityczną, bo nie buduje sieci kontaktów, może nie radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi i doprowadzać do rotacji pracowniczych. Z drugiej strony menedżer, który jest dobry w budowaniu relacji i który dużo czasu spędza z ludźmi może nie przykładać wagi do planowania i podejmowania decyzji, co może prowadzić do przekraczania terminów i sytuacji kryzysowych w projektach. Zrobienie testu osobowościowego daje menedżerowi wiedzę, w których obszarach może zapominać o pewnych działaniach i gdzie powinien regularnie planować działania.

Pomóż swoim pracownikom w rozwoju

Jednym z zadań menedżera, to coaching pracownika i pomaganie mu w rozwoju. Znając profil osobowościowy pracownika można dawać mu lepszy feedback oraz pomagać w karierze. Dla przykładu wiedząc, że jakiś programista ma mocne umiejętności analityczne i komunikacyjne, może się spełnić w roli analityka. Osobę, która lubi pracę z ludźmi i lubi rozmawiać, może spełnić się w dziale wsparcia klienta. Osoba, która nie lubi powtarzalnych zadań i szuka ciągle czegoś nowego może dobrze wpasować się w dział R&D lub jako konsultant.

Znajomość innych profili łagodzi konflikty

Zapoznanie się z opisami innych profili powoduje, że zwiększa się wyrozumiałość dla zachowań innych. Dla przykładu menedżer, który jest typem analitycznym i poukładanym może reagować nazbyt emocjonalnie na osobę, która jest chaotyczna, spóźnia się na spotkania i rzadko oddaje zadania na czas, ale która może być dobrym wizjonerem czy łącznikiem ludzi. Nie chodzi tutaj, by zaczęła ignorować problemy typu spóźnianie się, czy nie oddawanie zadań na czas, ale by przekazać jej feedback bez emocji i ze zrozumieniem jej innego stylu działania. Znajomość różnych profili pozwala też lepiej radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole, gdzie dwie osoby w zespole będąc przeciwstawnymi profilami i mając różny zestaw wartości nie są w stanie się ze sobą porozumieć.

Znajomość innych profili pozwala się lepiej komunikować

Poświęcając trochę czasu na naukę i praktykę można nauczyć się rozpoznawać profile na podstawie zachowań innych osób. Wiedza jakim profilem jest druga osoba pozwala dostosować do niej treść komunikatu i sposób przekazu. Na podstawie profilu można wydedukować jaki jest preferowany kanał komunikacji tej osoby i czy lepiej zadzwonić do niej, czy może napisać maila, czy wiadomość mailowa powinna być krótka i w punktach, czy może być dłuższa i szczegółowo opisująca problem. Znajomość profilu drugiej osoby przydaje się też do tego, by przekonać drugą stronę do czegoś czy wzbudzić w niej entuzjazm do danej inicjatywy.

Przykładowe testy

Jak odpowiadać na pytania w teście

Aby dostać jak najlepszej jakości informację zwrotną z testu odpowiadając na pytania trzeba brać pod uwagę jak najwięcej różnych sytuacji z życia i nie ograniczać się tylko do jednego obszaru, np. do pracy. Udzielając odpowiedzi trzeba odpowiadać według tego jak faktycznie się zachowywaliśmy w różnych sytuacjach, a nie jak uważamy, że powinniśmy się zachować czy jacy chcielibyśmy być. Chodzi o to, że chcemy dostać informację o naszym obecnym zachowaniu, a nie o mentalnym wyobrażeniu o nas samych.